PORTAL HAKIM MEMANAH KEBANGSAAN MALAYSIA

PERLESENAN

PERLESENAN HAKIM MEMANAH MALAYSIA

Tujuan

 • Tujuan diperkenalkan LESEN HAKIM MEMANAH MALAYSIA ialah untuk:
 • Memartabatkan Kehakiman Memanah Malaysia.
 • Menentukan hakim-hakim yang ditugaskan di kejohanan-kejohanan memanah adalah terdiri daripada hakim-hakim yang bertauliah.
 • Memantau dan menilai prestasi hakim semasa penugasan di sesuatu kejohanan.
 • Mengenalpasti hakim-hakim yang berpotensi dan layak untuk peningkatan hingga ke tahap antarabangsa.

Syarat Permohonan

 • Terbuka kepada semua Hakim Memanah Warga Malaysia tahap-tahap berikut:
 • International Judge (IJ).
 • International Judge Candidate (IJc).
 • Continental Judge (CJ).
 • National Judge (NJ).
 • State Judge (SJ).

Polisi

 • Sebagai permulaan, tempoh sah (validity) LESEN HAKIM MEMANAH MALAYSIA adalah mulai 01 SEPTEMBER 2021 hingga 31 DISEMBER 2024.
 • Mulai 01 JANUARI 2022, hanya pemegang Lesen sahaja dibenarkan bertugas di mana-mana kejohanan memanah di Malaysia.
 • Lesen boleh ditarik balik sekiranya didapati melanggar etika kehakiman memanah.

SYARAT AKREDITASI HAKIM MEMANAH PERINGKAT KEBANGSAAN DAN NEGERI