PORTAL HAKIM MEMANAH KEBANGSAAN MALAYSIA

FUNGSI

FUNGSI JAWATANKUASA KEHAKIMAN MEMANAH KEBANGSAAN

 1. Menyelaras dan mengendalikan kursus, bengkel dan aktiviti berkaitan ilmu kehakiman memanah.
 2. Mengumpul dan menyimpan maklumat (database) hakim-hakim memanah Malaysia.
 3. Melesenkan Hakim Memanah Malaysia.
 4. Mencadangkan ke World Archery dan World Archery Asia calon-calon Continental Judge (CJ) dan International Judge Candidate (IJc).
 5. Sebagai badan penasihat dan rujukan berkaitan kehakiman memanah.
 6. Bertindak sebagai timbang tara (arbitrator) dalam kes-kes yang melibatkan sebarang kemusykilan atau percanggahan.
 7. Menyediakan, memurnikan dan mengemaskini Modul / Silibus Kursus Kehakiman termasuk melatih Fasilitator / Trainer / Penceramah kursus.
 8. Memastikan pemilihan Hakim Memanah yang berkelayakan dan bersesuaian untuk bertugas mengikut taraf kejohanan.
 9. Membuat kaedah pusingan (rotation) penugasan Hakim untuk kejohanan memanah.
 10. Meneliti dan mencadangkan tindakan perlu kepada Jawatankuasa Tatatertib NAAM sekiranya terdapat Hakim yang telah melanggar Kelakuan dan Etika (Code and Ethics) Hakim Memanah.
 11. Memohon kepada WA dan WAA untuk menganjurkan Conference / Seminar / Bengkel berkaitan Kehakiman Memanah.